Arild Roel, Lösningsansvarig brandlarmtjänster

Arild Roel, Lösningsansvarig brandlarmtjänster

Arild har över 40 års erfarenhet inom säkerhetsbranschen. Han är ansvarig för AddSecures brandlarmtjänster och brinner för att göra samhället säkrare med säkra kommunikationslösningar.