Erling Gustafsson

Erling Gustafsson

Erling Gustafsson har många års erfarenhet av affärsutveckling inom olika branscher, bl.a. energi- och fastighetsbranschen. Under Erlings yrkesliv har han varit involverad i ett flertal större branschförändringar. Erling är ansvarig för försäljning och affärsutveckling inom AddSecures vertikal Smart Grid. Han arbetar intensivt för att höja effektiviteten både teknisk och ekonomiskt inom eldistributionsnät.