Mats Genberg

Mats Genberg

Mats har många års erfarenhet av affärsutveckling och försäljning inom IT branschen och Internet of Things (IoT). Mats ansvarar för den svenska försäljningsorganisationen och drivs av att kunna hjälpa kunderna höja IT-säkerheten i sina miljöer.

10 tips för att säkerställa smarta städer

Av Mats Genberg 12.12.17 i smarta städer

När vi skapar smarta städer – byggda av medborgarna, för medborgarna – gäller det att skydda den smarta stadens medborgare snarare än den smarta staden.

Är byggnaden sårbar för dataintrång?

Av Mats Genberg 02.08.17 i smart city, smarta städer

En byggnad med smart teknik kan utsättas för både attacker och stöld av information. Inte ens det välkända internetföretaget Google går säkert.