En lösning för ökad säkerhet i skolan

Under Säkerhetsbranschens dag den 9:e maj gav vi en föreläsning om säkerhetsutmaningar i dagens skola och hur vi kan göra den tryggare med säker kommunikation. Här får du en sammanfattning:

 

Många av våra kunder arbetar inom den offentliga sektorn och ansvarar för stora och viktiga samhällsinstitutioner som bibliotek, sjukhus och skolor. Särskilt skolor har de senaste åren haft en växande utmaning när det gäller säkerhet för både elever och anställda.

Arbetsmiljöverket fick förra året rekordmånga anmälningar om hot och våld inom skolan. På fem år har antalet fördubblats (129%).

 

image

 

Dagens Samhälle har frågat alla kommuner och de tio största fri­skoleföretagen om vilka säkerhets­höjande åtgärder som har vidtagits på grund- eller gymnasieskolor under de senaste två, tre åren. 170 kommuner (60 procent) och 5 fristående skolhuvudmän har svarat. 

 • Drygt 70% av Sveriges kommuner har höjt säkerheten de senaste åren
 • Hälften av dem planerar att höja säkerheten ytterligare
 • Tre av fem gymnasieskolor i Norrköping har väktare på heltid

skolesakerhet-statetsikk-graf-tiltakDet borde inte vara så. Skolan är en stor och viktig samhällsinstitution, och måste vara en säker plats för både elever och lärare.

Det är vanligt att ha ett varningssystem för brand, och även rutiner för hur man ska hantera det på bästa möjliga sätt. Men även andra typer av situationer bör det finnas system och åtgärder för till exempel vid:

 • Mindre allvarliga konflikter mellan eleverna kan förekomma i klassrummet eller skolgården.
 • Man ser någon som avviker från det normala och känner oro om händelser
 • Anfall av personal eller elever
 • Hot mot skolan eller närområdet


Vår lösning AddSecure Skolsäkerhet kan bidra till effektiv hantering om en av de kritiska situationerna som beskrivs ovan skulle inträffa.


Specifikt kan vår lösningen hjälpa dig med:

 • Snabb informationsspridning vid incidenter
  Om en händelse inträffar är snabbt svar kritiskt för att minska konsekvenserna. Vårt kommunikationssystem möjliggör snabb informationsspridning i många kanaler, såsom informationsskärmar, högtalare, mobiler och egna bärbara enheter. Handlingsplaner kan inledas omedelbart.  

 • Meddelande till räddningstjänst
  Små bråk eller en brand kan snabbt eskalera till något värre. Proaktiva åtgärder förhindrar allvarligare incidenter.

 • Inkallning av krisgrupp
  Vid mindre allvarliga situationer, som konflikter i klassrumet eller på skolgården, kan anställda tillkalla hjälp internt utan att behöva lämna platsen.

 • Olika hantering av olika scenarier
  Med fördefinierade handlingsplaner baserade på scenarier, alertgrupper och meddelanden ökar chansen att situationen hanteras på bästa möjliga sätt.

 • Säkra kommunikationskanaler
  Kritisk kommunikation kräver ett säkert nätverk. Ett mobilnät kan bli överlastat vid en katastrof. Vår lösning skickar även meddelanden via fast IP, i personsökningsnätet och direkt till Tetra. Detta ger redundans och tillförlitlighet i en eventuell kris.


När en kritisk situation uppstår, räknas varje sekund. Hur länge vågar du vänta?CTA_Webinar_ AddSecure_Skolsakerhet_Blogg_

 

Läs mer: 
Detta är AddSecure Skolsäkerhet
Case: Hur fyra svenska skolor gör framtiden tryggare

 

School safety

Magnus Hammarsten, Sales Manager, Smart Alarms Sverige

Av Magnus Hammarsten, Sales Manager, Smart Alarms Sverige

Magnus har cirka 20 års erfarenhet från olika IT-bolag, allt från startup till stora IT-blog, vilket har gett han en god förståelse av både teknologi och kunders verksamt. Hans drivkraft är att hitta innovativa sätt för företag och organisationer att använda sig av nya teknologier och tjänster.
false