WEBBINARIUM ON DEMAND: IT-säkerhet för samhällsviktiga funktioner – vad krävs?

Det är ingen tvekan om att IoT erbjuder fantastiska möjligheter. Allt mer i samhället är uppkopplat på internet för att kunna övervakas och styras på distans. Men allt eftersom betydelsen av IoT ökar, ökar också oron för integritet och säkerhet. 

Ett nytt direktiv från EU, NIS-direktivet, innebär att alla viktiga samhällsaktörer nu måste visa upp att de kontinuerligt arbetar med säkerheten i sina IT-system - allt på grund av den ökade hotbilden utifrån. Direktivet kommer att beröra alla myndigheter, kommuner och landsting och alla företag som levererar samhällsviktiga funktioner i sin stad inom exempelvis vattenförsörjning, elförsörjning, transport och sjukvård.

En grundläggande faktor för hur skyddad en IT-baserad infrastruktur är, oavsett om verksamheten är samhällskritisk eller ej, är att den uppkoppling som används är säker.

I detta webbinariumet berättar vi hur du bäst skyddar och säkrar din kommunikation och går igenom ett antal viktiga säkerhetsaspekter.

Föreläsare: Henrik Hjelte, Produktchef, AddSecure Link