Fem tips för effektivare fastighetsautomation

Om du inte tänker smart och säkert så kan drift och underhåll av både offentliga och privata fastigheter bli mycket dyrt. Hur får du ned både det dyra nödvändiga arbetet och energikostnaderna till ett minimum?
iot_mall_icons_RGB

1. Knyt ihop alla funktioner

Om en fastighet är tillräckligt stor kommer det att vara många tillfällen då endast en del av den används. Många nya fastigheter drar visserligen automatiskt ned på ventilation, belysning eller uppvärmning när de står tomma, men det är ett viktigt nästa steg att binda dessa funktioner direkt till användaren (som t ex. kan vara en drift- eller säkerhetsansvarig). Ett smart sätt att göra detta på är genom att registrera vilken del av fastigheten, användaren kommer att behöva (behörighetsnivå), och genom sammankoppling se till att dessa delar aktiveras.

2. Samla larm övervakningen på ett ställe

Din fastighet har förmodligen flera olika larmutrustningar installerade. Så som inbrott, brand, hiss och med flera möjliga typer av tekniska larm – det brukar snabbt byggas på. Om alla dessa övervakas separat innebär det både ökad arbetstid och sämre överblick. Även om det skulle innebära att externa larmcentraler blir nödvändiga bör användaren kunna hålla koll på alla på en gång, och veta att de är igång. Det är naturligtvis att föredra om detta kan göras med en enda överblick.

LES OGSÅ: Så löser AddSecure de hisslarmsproblem du inte ens visste att du hade

3. Uppgradera gamla system i stället för att ersätta dem

Tillgångsoptimering är en bra lösning för gamla fastigheter som ännu inte har någon smart funktionalitet för energibesparing. Om du vill uppgradera ventilation, ljus och värme behöver du inte nödvändigtvis riva upp väggar och golv och ersätta allt med ny och dyr utrustning. Ofta kan du komma undan med att installera enkla sensorer och andra små enheter som får den gamla utrustningen att agera "smart" och kontrollerat skicka data där energiledningssystem kan justera dem automatiskt.

secure_buildingautomation_RGB

4. Se till att kommunikationen är säker

När du lägger verksamheten via internet öppnar du upp för nya möjligheter, men du måste samtidigt se till att du inte också öppnar upp för intrång. Det finns till exempel robotar som ständigt söker efter oskyddade enheter att kapa, och som antingen förstör dem eller använder dem till att komma åt viktig känslig data. Om detta skulle drabba dig skulle detta betyda mer än stora ekonomiska förluster.

Lyckligtvis finns det enkla och säkra lösningar som gör att du kan dölja din trafik genom virtuella privata nätverk (VPN), så att du kan vara säker på att fastighetens kommunikation inte manipuleras.

LES OGSÅ: Smarta kommunikationslösningar skyddar det som inte kan skydda sig själv

5. Få hela verksamheten i en applikation

Att använda fastighetens ICS-system (intern kodat system, med vändbar nyckel) för att justera dina inställningar kan vara besvärligt, och är inte heller alltid möjligt. Om du ansvarar för flera fastigheter på en gång, eller helt enkelt inte alltid kan vara på plats, kommer du att spara både tid och resekostnader på att flytta allt till en applikation. Då kan du kontrollera om fastigheten är tom utanför arbetstid, ställa in alla under inställningar som du vill ha dem, och bli varnad så snart något ovanligt händer – som t.ex. höga temperaturer i ett serverrum, eller om larm inaktiveras.

Naturligtvis kräver detta en nästan 100-procentig uppkoppling, vilket innebär att du bör förlita dig på en betrodd mobiloperatör, eller kanske till och med en roaming lösning som låter dig välja mellan flera olika operatörer. På så sätt får du alltid starkast möjliga signal.

Hur Østfold blev en smartere kommun med digital hisslarmkommunikation

Hisslarm

Arild Roel, Lösningsansvarig brandlarmtjänster

Av Arild Roel, Lösningsansvarig brandlarmtjänster

Arild har över 40 års erfarenhet inom säkerhetsbranschen. Han är ansvarig för AddSecures brandlarmtjänster och brinner för att göra samhället säkrare med säkra kommunikationslösningar.
false