Vad är IoT – ”The Internet of Things”?

Av Henrik Hjelte 07.06.17 |

Del:

Du har säkert hört om Internet of Things, och är kanske redo att satsa på det. Men vad innebär det egentligen, och hur kan det hjälpa ditt företag?

Iot-moln (2).jpg

IoT: Internet of Things är när kläder, fordon, gatubelysning, industrimaskiner – det vill säga i stort sett allt – är kopplat till internet.

LÄS ÄVEN: 5 skäl att välja AddSecure Link

Vi har redan lyckats koppla praktiskt taget alla människor till internet via våra smarttelefoner. IoT – eller Internet of Things – är vad som uppstår när vi gör samma sak med allt annat. Kläder, fordon, gatubelysning, industrimaskiner – i stort sett allt kommer snart att vara uppkopplat.

I denna nya värld utrustas alla våra enheter med sensorer för att samla in data, och kan kommunicera med både människor och varandra. Det sistnämnda kallas för maskin-till- maskin-kommunikation (M2M), och används ofta som en synonym till IoT. M2M öppnar upp för helt nya typer av informationsutbyte, och Gartner beräknar att det redan innan 2020 kommer att säljas en miljon IoT-enheter i timmen.

LÄS ÄVEN: Detta talade vi om på SecTech-mässan 2017
 

Hur kan IoT användas?

Allt som är anslutet till IoT-nätet kan dela information i realtid. Det innebär att många tidskrävande mänskliga arbetsuppgifter snart blir överflödiga. Det finns redan smarta hus som automatiskt kan reglera värmen och belysningen i ditt hem, och vi närmar oss självkörande bilar som kan kommunicera med infrastrukturen och andra fordon för att automatisera ett säkert trafikflöde.

Det är lätt att föreställa sig många andra möjliga användningsområden i framtiden, t.ex. hälsoapplikationer som bärs runt handleden och som automatiskt kallar bäraren till ett läkarbesök om något är fel (ett exempel på så kallad e-hälsa) eller vattenledningar som själva begär service om de läcker. För företag kan t.ex. logistiken bli fullständigt automatiserad och lager kan beställa och skicka ut varor utan mänsklig inblandning.

LÄS ÄVEN: Vad händer på IoT-fronten i Norden?

Myntets andra sida

Som med all ny teknik finns det en mörk baksida även med denna. När allt är anslutet till internet finns det plötsligt långt fler måltavlor för attacker mot infrastrukturen, eller potentiella offer för stöld av känslig information. IoT är för användbart för att det inte ska vidareutvecklas, och dessutom har vi ännu inte sett något som rent faktiskt har lyckats bromsa tekniska framsteg bara för att de kan föra med sig vissa nackdelar.

För att IoT ska nå sin fulla potential måste användarna känna sig trygga med att tekniken de använder är säker och att deras personliga information skyddas och inte hamnar på avvägar. Det finns alltså all anledning att ta säkerheten på allvar.


iot_lexicon_se

IoT

Henrik Hjelte

Av Henrik Hjelte

Henrik har 10 års erfarenhet inom säkerhet och säker kommunikation från Stanley Security och AddSecure. Han är ansvarig för AddSecures säkra plattform för kommunikation inom IoT, AddSecure Link. Han arbetar intensivt för att höja säkerheten inom IoT och att se till att alla enheter som ska kommunicera med varann ska göra det på ett säkert sätt.
false